Logo MagnumBoard
Download

 

DANE TELEADRESOWE

Dane zgodnie z § 5 Ustawy o telemediach:

3B TEC MagnumBoard GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17
D-14974 Ludwigsfelde
Niemcy

Telefon: +49 (0) 33 78 - 20 77 55
Faks: +49 (0) 33 78 - 20 77 67


e-mail: info@magnum-board.de
 

Za treść niniejszej strony odpowiada zgodnie z § 55 ustęp
2 Państwowej Umowy Radiowo-Telewizyjnej

Julien Oldengott , Prezes Zarząd

Wpis do Rejestru Handlowego pod numerem: HRB 24407 P
Sąd Rejonowy w Poczdamie
NIP: Urząd Skarbowy w Luckenwalde 050 107 03826
NIP EU: DE279048978
     

 

 

   
Wyłączenie odpowiedzialności    
     
Odpowiedzialność za treści
Treści umieszczone na naszych stronach internetowych zostały przygotowane z największą starannością. Nie możemy jednak wziąć odpowiedzialności za ich prawidłowość, kompletność i aktualność. Jako usługodawca odpowiadamy zgodnie z § 7 ustęp 1 Ustawy o telemediach za własne treści niniejszych stron wedle ogólnie obowiązujących ustaw. Zgodnie z §§ 8 do10 Ustawy o telemediach nie jesteśmy jednak zobowiązani do kontrolowania przekazanych nam lub zarchiwizowanych przez nas cudzych informacji lub sprawdzania ich pod kątem działań wskazujących na postępowanie niezgodne z prawem. Zobowiązania do usunięcia lub zablokowania możliwości wykorzystania informacji zgodnie z ogólnie obowiązującymi ustawami pozostają przy tym nienaruszone. Związana z tym odpowiedzialność cywilna możliwa jest jednak od momentu powiadomienia o konkretnym przypadku naruszenia prawa. W przypadku ujawnienia naruszenia danego prawa usuniemy niezwłocznie te treści ze strony.

Ochrona danych
Korzystanie z naszej strony internetowej jest z reguły możliwe bez podania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach konieczne jest podanie danych osobowych (przykładowo nazwiska, adresu lub adresów e-mail), to – o ile to możliwe - jest to zawsze dobrowolne. Dane te bez wyraźnej Państwa zgody nie zostaną przekazane osobom trzecim. Przypominamy, że przesyłanie danych przez Internet (np. przy komunikacji drogą mailową) może być związane z lukami w zachowaniu bezpieczeństwa. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa. Niniejszym wyraźnie zaprzecza się korzystaniu z danych kontaktowych upublicznionych w ramach obowiązku podania danych teleadresowych w celu przesłania na wyraźne żądanie materiałów reklamowych i informacyjnych przez osoby trzecie. Administratorzy strony zastrzegają sobie wyraźnie prawo do wykorzystania kroków prawnych w wypadku przesłania nie zażądanych informacji reklamowych, np. w formie spamu przysyłanego drogą e-mailową.
 
Prawo autorskie
Sporządzone przez administratorów strony treści i prace podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, edytowanie, rozpowszechnianie i każdy rodzaj wykorzystania wykraczający poza granice określone prawem autorskim wymagają zgody danego autora lub twórcy. Dozwolone jest zapisywanie i kopiowanie tej strony na użytek prywatny, niekomercyjny. O ile treści na tej stronie nie zostały sporządzone przez administratora, uwzględnia się prawa autorskie osób trzecich. Treści osób trzecich są oznaczane jako takie. Jeśli jednak zauważycie Państwo przypadek naruszenia prawa autorskiego, prosimy o odpowiednie informacje. W razie odkrycia naruszenia prawa usuniemy bezzwłocznie treści naruszające prawo.
 
Odpowiedzialność za podane linki
Nasza oferta zawiera linki do stron internetowych osób trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Dlatego też nie możemy ponosić odpowiedzialności za obce treści. Za treści podlinkowanych stron zawsze odpowiedzialny jest ich autor lub administrator. Strony w chwili ich podlinkowania zostały sprawdzone pod kątem ewentualnego naruszenia prawa. Niezgodne z prawem treści nie były widoczne w momencie podlinkowania. Nie można wymagać ciągłej kontroli treści podlinkowanych stron bez konkretnych przesłanek. W przypadku naruszenia prawa linki te zostaną niezwłocznie usunięte.
 
Zastosowanie Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy strony internetowej firmy Google Inc. ("Google"). Google Analytics używa tzw. "Cookies", danych tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i umożliwiają analizę korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Informacje wytworzone przez cookie dotyczące korzystania ze strony internetowej (wraz z Państwa adresem IP) przenoszone są na serwer firmy Google w USA i tam są gromadzone. Google wykorzysta te informacje, aby zanalizować korzystanie przez Państwa ze strony internetowej, sporządzić dla administratora strony raporty dotyczące korzystania z niej i świadczyć dalsze usługi związane z korzystaniem z Internetu i ze strony. Także Google może ewentualnie przekazać te informacje osobom trzecim, o ile zostało to określone z prawnego punktu widzenia lub osoby trzecie mogą edytować te dane na zlecenie Google. Google w żadnym wypadku nie powiąże Państwa adresu IP z innymi swoimi danymi. Możecie Państwo uniknąć zainstalowania cookies dzięki odpowiednim ustawieniom wyszukiwarki; uprzedzamy jednak, że w takim przypadku być może nie będziecie mogli Państwo w pełni korzystać ze wszystkich funkcji, które oferuje ta strona internetowa. Korzystając z tej strony internetowej wyrażacie Państwo zgodę na edycję zebranych danych przez Google we wcześniej opisany sposób i we wcześniej wymienionym celu.
 
Dokumentacja zdjęciowa
3B TEC MagnumBoard GmbH
BEMA, 69483 Wald-Michelbach
Christian Richters Photography, 48149 Münster
fotolia
INNOVIA GmbH, 12683 Berlin
Karsten Neubert, 13086 Berlin
SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG, 16909 Heiligengrabe
shutterstock
promoart